Duplicate from the NL QuickScan with the 30 quantitative questions on it

Geef voor elke vraag aan hoe tevreden je bent met je huidige situatie.
0= "helemaal niet" en 5= "helemaal tevreden".

De mate waarin ik de kans krijg om te groeien.
De mate waarin ik de kans krijg in mijn huidige werksituatie om dingen te leren, me te vervolmaken en mezelf te ontwikkelen.
De mate waarin mijn talenten en passies aan bod komen bij wat dagelijks van me wordt verwacht.
Hoe interessant en uitdagend (op een positieve manier) mijn huidige en/of vorige job is.
De mate waarin mijn werk belangrijk is en echt een positieve impact op mijn organisatie heeft.
Hoeveel mijn huidige job betekent voor me. De mate waarin mijn job een positieve invloed op de maatschappij heeft.
De kwaliteit van mijn relaties met mijn collega's, oversten, klanten, leveranciers enz. De kwaliteit van mijn werkomgeving.
De mate van balans tussen mijn privé- en mijn professioneel leven. (privé-werkbalans)
Hoe zelfbewust ik over het algemeen ben.
Hoe duidelijk het is voor mij wat ik wil bereiken en ervaren in mijn leven, ook in mijn professioneel leven. (persoonlijke missie)
In hoeverre ik de waarden heb bepaald en geprioriteerd die ik het belangrijkst vind in mijn werk en mijn privéleven. (geld, status, bijleren, uitdagingen, stabiliteit enz.)
Hoe bewust ik me ben van mijn sterktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Hoe bewust ik me ben van mijn zwaktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Hoe bewust ik me over het algemeen ben van de externe realiteit.
Het aantal combinaties van activiteiten en sectoren die interessant kunnen zijn voor mij, die ik gevonden en geanalyseerd heb.
De mate waarin ik mijn talenten en passies vergeleken heb met de vaardigheden die vereist zijn voor specifieke jobs die mij interesseren.
Hoe bewust ik me ben van marktvereisten en werkvooruitzichten.
Mijn algemeen ontwikkelingsniveau i.v.m. beslissingen nemen.
Hoe goed ik ermee omkan als ik goede alternatieven moet laten vallen wanneer ik een keuze maak.
Hoe vaak ik doelen vooropstel die ik dan actief en systematisch probeer te bereiken.
Hoe goed ik omkan met angst.
Mijn algemeen ontwikkelingsniveau i.v.m. het effectief uitvoeren van mijn beslissingen.
In hoeverre ik denk dat mijn motivatiebrief aanzet om me tot de selectie toe te laten en me uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe goed ik omkan met stress op het werk.
Hoe efficiënt en aantrekkelijk ik denk dat mijn curriculum vitae mijn relevante ervaring en vaardigheden weergeeft voor de functies die ik ambieer.
Hoe goed ik presteer op sollicitatiegesprekken?
Hoe efficiënt ik ben in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Of ik mijn netwerk gebruik voor mijn job.
Hoe goed ik een vooropgesteld actieplan voorbereid, opvolg en aanpas voor mijn professionele ontwikkeling.
Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik mijn professionele en persoonlijke doelen zal bereiken.
In hoeverre mijn LinkedInprofiel nuttig is voor mijn carrière.
Beschrijf kort je huidige professionele situatie:
Beschrijf kort je gewenste professionele situatie:
Wanneer word je liefst uitgenodigd voor de Discovery Sessie (telefonisch)?
Wanneer en waar (regio/gemeenten) zou je beschikbaar zijn voor coachingsessies?
Bijvoorbeeld: op weekdagen om 8 uur 's ochtends bij mij thuis (in Antwerpen), op het middaguur in een kantoor in Mechelen, of na 18 uur op elke locatie binnen een rij-afstand van max. 30 minuten met de auto, op zaterdag eender waar indien vóór 14 uur,...
Hoe leerde je ons kennen?
Bijvoorbeeld: VDAB website / Google / Doorverwezen door een vriend of collega... Kun je ons de naam geven van die persoon? Dan kunnen we hem/haar bedanken dat hij/zij ons in staat stelde jou te helpen.

E-mail:
Voornaam:
Naam:
Telefoonnummer:

QuickScan®

De mate waarin ik de kans krijg in mijn huidige werksituatie om dingen te leren, me te vervolmaken en mezelf te ontwikkelen.
De mate waarin mijn talenten en passies aan bod komen bij wat dagelijks van me wordt verwacht.
Hoe interessant en uitdagend (op een positieve manier) mijn huidige en/of vorige job is.
De mate waarin mijn werk belangrijk is en echt een positieve impact op mijn organisatie heeft.
Hoeveel mijn huidige job betekent voor me. De mate waarin mijn job een positieve invloed op de maatschappij heeft.
De kwaliteit van mijn relaties met mijn collega's, oversten, klanten, leveranciers enz. De kwaliteit van mijn werkomgeving.
De mate van balans tussen mijn privé- en mijn professioneel leven. (privé-werkbalans)
Hoe duidelijk het is voor mij wat ik wil bereiken en ervaren in mijn leven, ook in mijn professioneel leven. (persoonlijke missie)
In hoeverre ik de waarden heb bepaald en geprioriteerd die ik het belangrijkst vind in mijn werk en mijn privéleven. (geld, status, bijleren, uitdagingen, stabiliteit enz.)
Hoe bewust ik me ben van mijn sterktes en zwaktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Het aantal combinaties van activiteiten en sectoren die interessant kunnen zijn voor mij, die ik gevonden en geanalyseerd heb.
De mate waarin ik mijn talenten en passies vergeleken heb met de vaardigheden die vereist zijn voor specifieke jobs die mij interesseren.
Hoe bewust ik me ben van marktvereisten en werkvooruitzichten.
Hoe goed ik ermee omkan als ik goede alternatieven moet laten vallen wanneer ik een keuze maak.
Hoe vaak ik doelen vooropstel die ik dan actief en systematisch probeer te bereiken.
Hoe goed ik omkan met angst.
In hoeverre ik denk dat mijn motivatiebrief aanzet om me tot de selectie toe te laten en me uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe goed ik omkan met stress op het werk.
Hoe efficiënt en aantrekkelijk ik denk dat mijn curriculum vitae mijn relevante ervaring en vaardigheden weergeeft voor de functies die ik ambieer.
Hoe goed ik presteer op sollicitatiegesprekken?
Hoe efficiënt ik ben in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Of ik mijn netwerk gebruik voor mijn job.
Hoe goed ik een vooropgesteld actieplan voorbereid, opvolg en aanpas voor mijn professionele ontwikkeling.
Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik mijn professionele en persoonlijke doelen zal bereiken.
Beschrijf kort je huidige professionele situatie:
Beschrijf kort je gewenste professionele situatie:
Wanneer word je liefst uitgenodigd voor de Discovery Sessie (telefonisch)?
Waar (regio/gemeenten) en wanneer zou je beschikbaar zijn voor coachingsessies?
Bijvoorbeeld: ik woon en werk in Antwerpen, coaching lukt best op weekdagen op het middaguur in Antwerpen, of na 18 uur op elke locatie binnen een rij-afstand van max. 30 minuten met de auto, op zaterdag eender waar indien vóór 14 uur,...
Hoe leerde je ons kennen?
Bijvoorbeeld: VDAB website / Google / Doorverwezen door een vriend of collega... Kun je ons de naam geven van die persoon? Dan kunnen we hem/haar bedanken dat hij/zij ons in staat stelde jou te helpen.

E-mail:
Voornaam:
Naam:
Telefoonnummer:

Test 2.1 – Short QS

This is a test for the new QuickScan 2.1.

There will be open fields, questions, comments and then the results in an email

To what extent do you currently have growth opportunities?

How balanced do you feel your private and professional life are? ("work-life balance")
Actual situation
Desired situation
How much clarity do you have about what you want to achieve and experience in your life, including but not limited to your professional life? (‘Personal Mission Statement’)
To what extent have you clearly identified which values are most important to you in your professional and personal life, and the order in which they are prioritised? (i.e. money, status, learning, challenge, stability, etc.)
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?


Email
First name
Last name
Phone number

Test 2.0 – QuickScan

Welcome to your Test 2.0 - QuickScan

To what extent do you currently have growth opportunities?
How much opportunity do you have in your current professional situation to learn, train further and develop yourself?
How good a match is there between your talents, your passions and what is expected from you on a daily basis?
How interesting and challenging (in a positive way) do you find your current and/or previous jobs?
How much do you feel that your work is important and has a real positive impact within your organisation?
How much meaning does your current job have for you, in terms of its positive impact on society?
How good is your relationship with your colleagues, bosses, clients, and suppliers, etc..? How good is your work environment?
How balanced do you feel your private and professional life are? ("work-life balance")
How much clarity do you have about what you want to achieve and experience in your life, including but not limited to your professional life? (‘Personal Mission Statement’)
To what extent have you clearly identified which values are most important to you in your professional and personal life, and the order in which they are prioritised? (i.e. money, status, learning, challenge, stability, etc.)
How aware of your strengths are you in precise terms? (e.g. when doing specific activities under certain specific conditions)
How aware of your weaknesses are you in precise terms? (e.g. when doing specific activities under certain specific conditions)
In general terms, what is your level of awareness of the external reality? (the job market, meaningful opportunities, etc.)
How many combinations of activities and sectors that are potentialy interesting to you have you identified and analysed?
How well have you assessed your talents and passions against the skills required for succeeding in specific jobs which interest you?
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?
In general terms, what is your level of development regarding decision-making?
How comfortable do you feel with having set aside some good alternatives when making a choice?
How often do you set goals and actively, systematically work towards the achievement of these goals?
How well do you deal with fear?
How well do you think your motivation/cover letters inspire the recipients to include you in the selection process and invite you to an interview?
How well do you cope with stress at work?
How well do you think your Curriculum Vitae reflects, in an effective and appealing way, your relevant experience and skills to get the job roles you aspire to?
How well do you perform during job interviews?
How effective are you building a network, nurturing it, and using it for professional purposes?
How well do you prepare, follow-up, and adjust a pre-defined action plan for your professional development?
How confident do you feel about achieving your professional and personal goals?
To what extent is your presence on Linkedin being fruitful for your career?