fbpx

Our areas of expertise include:

  • Professional well-being and job satisfaction
  • Career coaching
  • Burnout
  • Professional development
  • Entrepreneurship
  • Career guidance for students
  • University drop-out
  • Studies and universities selection
  • Study abroad

We’d love to collaborate with you:

Our team is available for interviews and collaboration with journalists, bloggers and researchers, in any of these languages: English, French, Dutch or Spanish.

Don’t hesitate to contact us >>.

They talk about OrientaEuro in the media:

10/07/2017 Radio U - FM 96.5 (Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina)

Listen to the interview:

OrientaEuro in Radio U - FM 96.5, Argentina

05/07/2017 "Método argentino de coaching triunfa en Bélgica" (Ámbito.com)
07/04/2016 Trends-Tendances

Career

“Make a Living out of your Passions and your Talents”

Career reorientation is very often an important step in the life of a worker. In order to make the right choices, OrientaEuro Belgium, a nonprofit organisation specialised in personalised career coaching can help you.

Finding the ideal job is not always easy. Sometimes, it may even seem like an unattainable dream, especially when you look at the statistics put forward by OrientaEuro. According to the nonprofit organisation, 63% of workers regret their career choice whilst 62% of Belgian students drop out of university at the end of their first year. However, it’s rare for the workers or students to be given tools that could help them rethink their professional future.

That is why Roger Cohen decided to start OrientaEuro three years ago. The objective is simple: accompany the worker (or student) throughout their path of reorientation, thanks to individual follow-up with professionals. “Our team consists of 12 coaches at the minute, all of whom come from different sectors. Of course we work with psychologists but we also work with consultants, managers, academics, etc.”, explained the entrepreneur. Today, the nonprofit organisation offers its guidance programmes in several cities (Brussels, Namur, Louvain-la-Neuve and Antwerp). However, this type of service still seems relatively rare in our country. “In Argentina, where I also started this initiative in 2008, career guidance companies are very common, much more so than in Belgium. Here, when we talk to people about help with choosing a career they immediately think of the tests organised in schools by the Centres PMS or the massive career fairs”, explained Roger Cohen. OrientaEuro’s process is much deeper. For six sessions, the worker (or student) is guided by the same counsellor with whom they have many conversations and do numerous exercises.

At the end, the person completes the programme with a detailed report and very precise new professional objectives. “It’s not just finding an activity or study path. At the end of the programme, the person has an exact idea of the work they want to do, how, where and precisely what they have to do to get there”, explained the founder.

A (re)orientation grant
The guidance is based on three different axes (self-awareness , analysis of external reality and decision making) in order to find the intersection between the talents and passions of the person and the reality of the labour market. However, Roger Cohen insists that the lack of opportunities in the job market is rarely a problem. “Even in the less accessible sectors, it is nearly always possible to find solutions. However in order to do so, the person needs to be very motivated”, continues the former university professor. “If that’s the case, then we try to use the assets that could distinguish them from others, like knowing certain foreign languages for example”.

OrientaEuro’s personalised process costs 720 euros for the six sessions. Conscious of the fact that the price could be an obstacle for some people, the nonprofit organisation has just launched an initiative that allows companies to take care of the costs through a grant. This means that a company pays for a certain number of processes which they will then give out to whomever they choose, like their employees’ children for example.

“It’s a real act of societal responsibility because a well-guided person will not be the only one to benefit from it. The people around them and the community in general will also benefit from it”, concludes Roger Cohen.

Arnaud Martin ■

Are you also interested in investing for a better society?

READ MORE ABOUT THE CAREER GUIDANCE SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS >>

 

 

21/09/2015 Metro België (Dutch edition)

ROGER COHEN (ORIENTAEURO BELGIUM)

«We moeten de studenten zo vroeg mogelijk begeleiden»

BRUSSEL. Na het middelbaar onderwijs stellen de meeste jongeren zich dezelfde vraag: «Wat ga ik nu doen?» Niet alleen een levensbelangrijke, maar vooral ook een moeilijke keuze als je amper 18 bent. En je kan er maar beter goed over nadenken, want uit een recente Europese studie blijkt dat 75 % van de werknemers ontevreden is met zijn job.

Gelukkig resulteren uit dit soort vaststellingen geleidelijk aan ook oplossingen. Zo had Roger Cohen, voormalig bedrijfsdirecteur en ex-ondernemer, het idee om samen met Anne-Françoise Martens en Dobromila Palucha OrientaEuro Belgium op te richten. Hun doel? Iedereen helpen bij het vinden van de perfecte match tussen zijn talenten, zijn passies en de behoeften van de arbeidsmarkt. «Ik heb zelf kaderfuncties gehad in verschillende bedrijven en heb toen inderdaad vastgesteld dat heel wat mensen niet op hun plaats zitten», legt Roger Cohen (foto) uit, die zelf chemisch ingenieur en voormalig professor aan de universiteit is. «Ofwel kwamen hun zwakke punten te veel naar voren, ofwel betekende hun werk gewoon niets voor hen. Ik wou hen gepassioneerd maken over hun job. Door hun sterktes uit te spelen en hen te helpen verantwoordelijkheden te verwerven binnen hun bedrijf. Dat was niet alleen in hun voordeel, maar ook in dat van hun werkgevers. Ik besefte dat ik het leuk vond hen te helpen om gelukkig te zijn in hun werk. Daarom heb ik OrientaEuro Belgium opgericht.»

JOBTEVREDENHEID
OrientaEuro Belgium begeleidt jongeren en volwassenen via een proces van persoonlijke carrièrecoaching naar jobtevredenheid. Dat doen ze door gebruik te maken van hun kwaliteiten en wat ze graag doen. «Dankzij een gepersonaliseerd loopbaanbegeleidingsproces zorgen we ervoor dat middelbare scholieren hun hele leven geen carrièrecoaching meer nodig hebben. We helpen hen bij het ontwikkelen van hun zelfkennis en bij het analyseren van de studie- en carrièremogelijkheden die passen bij hun profiel. En natuurlijk ook bij het nemen van doordachte beslissingen over hun professionele toekomst.»
OrientaEuro Belgium wil zoveel mogelijk jongeren en volwassenen laten profiteren van zijn innovatieve methode. Het kan daarbij rekenen op een perfect geolied team van coaches, consulenten en psychologen. Geen overbodige luxe, als je weet dat jongerenwerkloosheid nog altijd een groot probleem is in België en de rest van Europa. «We moeten onze jongeren absoluut zo vroeg mogelijk begeleiden. Anders dreigen ze gefrustreerd te geraken en waardevolle jaren te verliezen in jobervaringen die niet bij ze passen.»

MEEST GESCHIKTE CARRIÈRE
OrientaEuro Belgium organiseert regelmatig sessies in Brussel, Namen en Waver, soms ook via Skype. Je kan die volgen in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans. De zes individuele sessies behandelen alle nodige domeinen om de meest geschikte carrière te vinden. De methode is gebaseerd op enkele algemene lijnen: eerst en vooral zelfkennis (met de hulp van een consulent), daarna de externe realiteit (studiekeuze in functie van je profiel) en de beslissing (opstellen van een actieplan), en tot slot de concrete uitvoering. De consulent blijft gedurende het hele proces beschikbaar om te helpen als er obstakels of nieuwe kansen zouden opduiken. ■

 

Maak de juiste studiekeuze en geef de carrière van je dromen een vliegende start!

 

 

21/09/2015 Metro Belgique (French edition)

CHOIX DES ÉTUDES

« Guider les jeunes dès le plus jeune âge »

Pour la plupart des jeunes, la même question se pose, déjà, au terme des études secondaires: « Et maintenant, que vais-je faire? » Un choix de vie aussi capital, épineux et précoce à effectuer, lorsqu’on a 18 ans à peine. Et il ne s’agit pas de se tromper: une récente étude européenne a démontré que 75% des employés étaient … insatisfaits dans leur entreprise!

Fort heureusement, c’est à partir de ce genre de constats que naissent, petit à petit, des solutions. Ainsi, Roger Cohen, ancien directeur d’entreprises (10 ans) et exentrepreneur, a eu l’excellente idée de fonder OrientaEuro Belgium avec Anne-Françoise Martens et Dobromila Palucha. Leur objectif ? Justement, d’aider n’importe quelle personne à trouver l’adéquation parfaite entre ses talents, ses passions et bien sûr, les besoins du marché du travail. «En fait», explique le premier, ingénieur en chimie et ancien prof d’université, «Ayant occupé plusieurs postes de cadres dans différentes sociétés, j’ai moi-même constaté que beaucoup de gens souffraient d’un emploi inapproprié: soit on mettait trop en avant leur faiblesses, soit leur travail ne signifiait rien pour eux! J’ai alors voulu naturellement les aider à se passionner pour leur boulot, tout en utilisant leurs forces, en commençant à aider des employés à acquérir des responsabilités dans ces mêmes entreprises, pour mieux redéfinir leur job. Tant pour leur bien que pour celui de leurs employeurs. J’ai réalisé que j’aimais les aider à être satisfaits dans leur travail. C’est à ce moment-là que j’ai imaginé cette synthèse pour les employés d’abord, pour les jeunes ensuite. J’ai alors fondé OrientaEuro Belgium.»

VISER LA SATISFACTION PROFESSIONNELLE…
Concrètement, cette société guide jeunes et adultes via un processus de coaching de carrière personnalisé afin, précisément, d’atteindre une satisfaction professionnelle. Comment? En exploitant leurs qualités et ce qu’ils aiment. «Grâce à un processus d’orientation professionnelle personnalisé -qui a d’ailleurs été primé-, nous nous assurons que les étudiants du secondaire n’aient plus jamais besoin de coaching de carrière dans leur vie! Nous les aidons en fait à parfaire leur connaissance de soi, à analyser les possibilités d’études et de carrière qui cadrent pleinement avec leur profil. Et bien sûr, à prendre des décisions raisonnées quant à leur futur pro.»
Née de la perspective de faire bénéficier toujours plus de jeunes et d’adultes, cette méthodologie innovante imaginée par OrientaEuro Belgium dispose d’une équipe parfaitement huilée de coaches, de conseillers et de psychologues. Rien de superflu, lorsqu’on sait que le chômage des jeunes reste un problème majeur, en Belgique et en Europe. «Nos jeunes doivent absolument être guidés dès le plus jeune âge, sans quoi ils risquent de devenir frustrés, tout en perdant des années précieuses dans des expériences inappropriées pour eux.»

…ET UNE CARRIÈRE PLUS ADÉQUATE
OrientaEuro Belgium organise des sessions régulières à Bruxelles, Namur ou Wavre, parfois par Skype. Celles-ci se donnent en français et en néerlandais, mais aussi en anglais et en espagnol. Des processus individuels qui se répartissent en six sessions couvrant tous les domaines nécessaires, afin d’entamer la carrière la plus adéquate.
Quant à la méthodologie exacte, elle se base sur grands axes: d’abord, la connaissance de soi (avec l’aide un conseiller), ensuite, la réalité extérieure (choix des études en fonction du profil), puis la prise de décision (définition d’un plan d’action) et enfin, une mise en oeuvre concrète pendant laquelle le conseiller reste disponible pour l’aider en cas d’éventuels obstacles ou de nouvelles opportunités. Bref, véritable richesse pour la jeunesse!

 

Choisis bien tes études et où les suivre.
Entame le chemin vers une carrière de rêve.

 

 

13/02/2015 "Bruxelles Matin" (VivaCité FM 99.3, Brussels)

 

Listen to the interview:

OrientaEuro in VivaCité FM, RTBF, Brussels

 

09/02/2015 "Bruxelles Aller Retour" (VivaCité FM 99.3, Brussels)

Listen to the interview:

OrientaEuro in VivaCité FM, RTBF, Brussels

30/01/2015 "Men at work" (Classic 21 RTBF FM 93.2, Brussels)

Listen to the interview:

OrientaEuro in Classic 21 FM, RTBF, Brussels

27/02/2014 "Bruselas con Eñe" (Radio Alma FM 101.9, Brussels)

 

Listen to the interview:


OrientaEuro Belgium – Radio Alma FM 101.9 – Bruselas con Eñe

OrientaEuro in Radio Alma FM, Brussels

 

30/12/2013 "Le temps d'un bilan" (Femmes d'aujourd'hui)
29/06/2013 "Member of the week" (Betacowork)
29/05/2013 "EU youth unemployment" (CNC China TV international network)
29/01/2012 Carreras del Futuro (Para Ti)
29/01/2012 "El rol de los Padres en la Decisión de sus Hijos" (Revista Colegios)
29/01/2012 "Estudiar en el Exterior" (Para Ti)
29/09/2011 "Novedoso servicio de orientación vocacional" (Contexto)
29/09/2011 "Clínica de Orientación Vocacional" (Metro y Medio - 95.1 )
29/04/2011 "Serás lo que tengas que ser, o serás.." (Vida Positiva )
05/02/2011 "Diez consejos para encontrar el primer empleo" (La Nación)
29/01/2011 "Para ayudar a más gente, creó un portal de orientación vocacional" (La Nación)
29/11/2010 "Orientación Vocacional y Desarrollo Profesional" Colegios
29/07/2010 "Universidades. Nuevas Carreras" (La Televisión - Ecuavisa)
29/06/2010 "El Arte del Trabajo" (Nueva Era)
29/06/2010 "Estado, empresas y trabajadores juntos en la Expo Empleo 2010" (La Voz de Tandil)
29/06/2010 "Prioridades en la elección de carrera" (El Foco es Usted)
29/06/2010 "Escucha activa y el desarrollo profesional" (El Foco es Usted)
29/06/2010 "El arte del trabajo" (Munkun.Info)
29/10/2009 "Se estima que 1 de cada 3 argentinos no está conforme con su profesión" (Cable-Información)
29/10/2009 "Uno de cada tres profesionales argentinos no está conforme con su profesión" (El Heraldo)
30/09/2009 "Uno de cada tres argentinos no está conforme con su profesión" (Perfil)
29/01/2009 "desarrollarme.com... ¿Quién quieres ser?" (Pulso Social)
29/12/2008 "Cuando la web orienta" (Colegios & Empresas)

Let’s collaborate!
Contact us

OrientaEuro bvba/sprl is a social enterprise based in Belgium, dedicated to providing high-quality personalised solutions for lifelong professional and personal well-being: training, consultancy, career guidance for students, career coaching for adults, entrepreneurs coaching and retirement coaching.

OrientaEuro in the media:  Trends/Tendances  Metro  VivaCité  RTBF  Classic21  Femmes d'Aujourd'hui  More

Our quality management system is certified by the Belgian Quality Association.

We are mandated by the Flemish Government as a certified career center.

We are a service provider in the framework of KMO-Portefeuille allowing small and medium enterprises to benefit from governmental subsidies for our training activities.