6 tips to start your first year of higher education well and succeed!

The transition between high school and higher education is never easy. An adaptation period is always necessary in order to settle in and manage this change. Passing the first year of higher education definitely won’t happen by chance – it happens through hard work, motivation and perseverance. Today, I would like to give you a few basic tips that can never be stressed enough, even if at first glance they may seem obvious. Your success depends entirely on you and your willingness, so give yourself the means to succeed right from the start.

Een volledig programma van Gepersonaliseerde Loopbaanbegeleiding voor 1.330€ slechts 80€!
(door de overheid gefinancierde)

Elke inwoner van Vlaanderen of Brussel heeft recht op onze volledige 8 uur, door de overheid gefinancierde, Gepersonaliseerde Loopbaanbegeleiding als u aan de volgende voorwaarden voldoet: momenteel werkt u (in eender welke regio of land) én in de laatste 18 maanden hebt u minstens 12 maanden gewerkt.

Klik hier om onmiddellijk te zien of u in aanmerking komt>>